Варадинов Николай (fb2)

ВАРАДІНОВ Микола Васильович


ЕКСПРЕС-ЖИТТЄПИС, найважливіші ціхи біографії

Національний статус, що склався у світі: російський.

Письменник.

З купецької родини.

Народився в 1817 р. в Полтавській губернії Російської імперії (нині – адміністративний центр

однойменної області України).

Помер 27 липня 1886 р. в м. Гатчині Російської імперії (нині – Ленінградська область РФ).

Закінчив юридичний факультет Дерптського університету (1841).

Працював викладачем в м. Аренсбург (1841-1845), помічником (1845-1848), керуючим

канцелярією (1848-1849) ризького генерал-губернатора, чиновником з особливих доручень (1850-

1855) Міністерства внутрішніх справ Росії, редактором «Журналу міністерства внутрішніх справ»

(1855-1862), членом головного управління у справах друку (1865-1883), членом ради при

міністрові (1883-1886) Міністерства внутрішніх справ Росії.

Друкувався в газеті «Північна пошта», журналах «Російське слово», «Журнал міністерства

внутрішніх справ», «Журнал міністерства народної освіти».

Як літератор дебютував восьмитомною розвідкою «Історія Міністерства внутрішніх справ» (1858-

1863).

Перу нашого земляка також належать наступні доробки: «Дослідження про майнові або речовинні

права за законами російськими» (1855), «Про особисте затримання за борговими зобов’язаннями»

(1861), «Збірка узаконень і розпоряджень уряду у справах друку» (1878), «Аптекарський статут»

(1880), «Діловодство або теоретичне і практичне керівництво з цивільного і кримінального,

колегіального і персонального листування» (1881), «Збірник узаконень і розпоряджень уряду з

облаштування побуту селян, 1861-85» (1885), «Про умови університетської освіти» (1859),

«Необхідність реформи в нашому університетському викладанні» (1870).

В. – почесний громадянин м. Гатчина РФ.

Серед друзів та близьких знайомих В. – В. Корш, І. Крилов, Д. Камінський, єпископ Філарет, І.

Гончаров, М. Мілютін, П. Бутков та ін.


***

ТРЕБА ТАК УМІТИ

, з наукового кредо М. Варадінова

Православний розкол в Росії був одночасно явищем політичним, державним, релігійним і

духовним.

У ВІЧНИХ ПОШУКАХ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ, з книги М. Варадінова «Історія Міністерства

внутрішніх справ»

Середній клас затвердився при Олександрі I, і якщо не цілком розвинувся, то, принаймні, пустив

глибоке коріння в країні. Націлившись переважно на промисловість і торгівлю, клас цей одержав

самобутність. Осип Петрович Козодавлєв був одним з тих міністрів, за яких з’явилася підстава

розвитку середнього класу в Росії.

...17 червня 1812 р. вийшов Найвищий маніфест про пільги на різні винаходи і відкриття в

мистецтвах і ремеслах; Міністерство внутрішніх справ отримувало право на призначення цих

пільг і судовий по ним розгляд. «Той, хто бажаю отримати пільгу, – сказано параграфі 10

Маніфесту, – має звернутися з відповідним проханням до Міністерства внутрішніх справ» з

наданням визначених (параграф 5 Маніфесту) додатків, і довести користь, яка очікується від

винаходу чи відкриття.

Міністерство внутрішніх справ зобов’язане розглянути подання і переконатися в корисності

винаходу чи відкриття, звернутися з проханням до Державної Ради (параграфі 11 Маніфесту);

проте, перш ніж звертатися до Державної Ради, Міністерство внутрішніх справ має перевірити, чи

раніше не видавалася пільга на подібний винахід чи відкриття; якщо надійшло декілька прохань

по надання пільги на один і той же винахід, то вона надається тому, хто перший про неї просив.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОДНОМАНІТНОСТІ, з книги М. Варадінова «Діловодство або теоретичне

і практичне керівництво з цивільного і кримінального, колегіального і персонального листування»

Видання одноманітних форм ділових паперів і теоретичних ... правил буде, можливо, мати

наслідком запровадження одноманітності, а разом з тим, і спрощення нашого діловодства... Я

переконався, що не для всіх видів паперів, що складають канцелярське і ділове листування,

існують в законах зразки і що не у всіх службових місцях і відомствах уживаються однакові для

них форми. Вибравши з цих форм ті, які встановилися в діловій практиці одноманітніше і дуже

схоже на вказівки і дух нашого законодавства, і приєднавши до них зразки паперів

адміністративного і межового діловодства, а також зразки актів, що вживаються приватними

особами, я склав збірник всіх можливих видів ділових паперів, а після ретельного вивчення їх

написав і теоретичні правила для їх складання.

...класифікацію ділових паперів з погляду зовнішньої форми:

стосунки (або відносини);

реєстри, журнали, протоколи, відомості, описи, звіти, книги;

офіційні листи;

записки;

виписки;

порядок написання тексту документа в різного роду ділових паперах;

частини ділового паперу (т.зв. формуляр документа): заголовок, особливі позначки, розташування

обставин справи, підпис, скріплення, бланкові написи, «кувертні» написи;

титули і формули звернення до