Ляшевецкий Федор (fb2)


Использовать online-читалку "Книгочей 0.2" (Не работает в Internet Explorer)


Настройки текста:ЛЯШЕВЕЦЬКИЙ Федір Олександрович


ЕКСПРЕС-ЖИТТЄПИС, найважливіші ціхи біографії

Національний статус, що склався у світі: російський.

Проповідник. В чернецтві – Кирило (1746).

З козацької родини. Батько, Ляшевецький О., – сотенний писар Полтавського полку; священник.

Народився бл. 1720 р. в с. Опішні Полтавського полку Російської імперії (нині – Зінківський район

Полтавської області України).

Помер 14 (25) травня 1770 р. в м. Чернігові Російської імперії (нині – адміністративний центр

однойменної області України). Похований на території Борисоглібського собору.

Закінчив Києво-Могилянську академію (1736-1742).

Був наставником Троїцької духовної семінарії (1743-1748), префектом (1748-1753), намісником

(1753-1758) семінарії Троїцько-Сергієвої лаври, архімандритом московського Новоспаського

монастиря (1758-1759), єпископом воронезьким (1760-1761) та чернігівським (1761-1770).

Нашого земляка небезпідставно вважали «першим вченим серед воронезьких єпископів».

Л. – автор «Віршів, написаних на питання та відповіді, складені двома учнями, й перед великою

монархинею сказаних» (1743), «Віршів вітальних від учнів Троїцької семінарії, перед милостивою

государинею сказаних» та «Промови імператриці Єлизаветі Петрівні при відвідуванні Лаври»

(обидва – 1744), «Слів на честь Сергія Радонезького (1745, 1749).

Творчість Л. високо поціновували сучасники, серед яких О. Сумароков.

Його смерть прискорила трагічна випадковість. Якось, ледь оклигавши від чергової хвороби, єпископ ліг спати в шлафроці (домашньому халаті з застібками). А свічка впала на постіль і

зайнялася. Прокинувся наш земляк лише тоді, коли одяг на ньому вже спалахнув. Кирило не зміг

відразу зірвати палаючий шлафрок. Вдалося це служками, що збіглися на вигуки. Архієрей, отримавши опіки, вдруге занедужав і вмер.

По собі він залишив велику (понад 1000 томів) бібліотеку, яка поповнила фонди Чернігівської

духовної семінарії.

Серед друзів та близьких знайомих Л. – Г. Сковорода, Л. Стасевич, М. Чирський, імператриця

Єлизавета Петрівна, Ф. Губанов, П. Бухартовський та ін.


***

ЗНАЧУЩІСТЬ РОДИНИ,

з виховательського кредо Ф. Ляшевецького

Виховання починається в родині.

ДУМКА ПРОЗОРА, ДУХ БЛАГОРОДНИЙ, з «Канта» Ф. Ляшевецького

Чудна в порфире, цветуща в мире

Истый Петра цвет, мать Елисавет…

Оком не дремлет, слухом приемлет, вопли сирот,

Рукой слез токи отрет жестоки, о Мать щедрот.

Умолкнут бури прещений, престанут ветры гонений,

Ибо Ты защита, будешь лучше щита нас хранить.

…Ревность к благочестию вечно Тя пленила,

Правда правит Твою державу,

Милость к всем умножает славу,

Сим мир весь удивила.

Мысль прозорлива, дух всеблагородный,

Ум Твой светл скипетру природный…

Миром венчанна будет во веки Россия,

Возсияют в нас дни благия,

Марс Твой лявром викторий украшен преславных,

Прохладно при Тебе почиет,

Дух наш никогда не уныет,

Полн щедрот Твоих явный.


ПОСИЛАЮ ВАМ КНИГИ, з листа Ф. Ляшевецького єпископу Воронезькому Тихонові I

Книги греко-латинською і латинською …Преосвященства Вашому надсилаю, вони замовлені

мною для бібліотеки Воронезької семінарії під час перебування мого в Воронежі, але отримані

вже в Чернігові.

1764 р.


ЙОГО ДУХОВНО ЛЮБИЛИ, з оцінки діяльності Ф. Ляшевецького О. Сумароковим

Цю поважну людину всі духовні любили, ...але він ніколи не загордився.


ДАР ПРОПОВІДУВАННЯ, з розвідки Е. Комолової «Церква і суспільство на півдні Росії в

кінці XVII-XVIII ст.»

Воронезькі єпископи другої половини XVIII ст. належали до найосвіченіших людей свого часу у

всьому краю. «Відмінним даром проповідування» славився Кирило (Ляшевецький). Промови його

були яскравими і відрізнялися жвавістю.

...Звернув увагу на стан Воронезької семінарії. За нього були зведені прибудова до семінарії, флігель при архієрейському будинкові, куди перевели семінарські класи. Поповнилася бібліотека і

запроваджена нова стаття семінарського доходу – подать з кожної парафії (по 2 коп. з двору).


ТАВРУВАВ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДИ, з книги С. Смирнова «Історія Троїцької Лаврської

семінарії»

Доходить (Ляшевецький Ф. – авт.) до гарячності і виливається струменем красномовства проти

недоліків суспільства, які яскраво виставляє назовні, і, не соромлячись навіть присутності

імператриці, таврую ганьбою зловживання, які панують в урядовій сфері.


СКОВОРОДУ НЕ ВМОВИВ, з статті В. Штілвелда «Поет, філософ, мандрівник»

У кінці 1754 р. мандрівник Григорій Сковорода зупинився в Троїце-Сергієвій лаврі неподалік від

Москви. Намісником у лаврі був вихованець Київської академії Кирило Ляшевецький. Того

захопили освіченість і розум Григорія Сковороди і він просив свого земляка залишитись у лаврі

викладачем монастирського училища.

Сковороді пропонували місце, гроші, славу, але, як і під час закордонної мандрівки, він затужив за

батьківщиною, за її степами й садами.


ТРЕБА НАВЕСТИ ЛАД, з «Постанови Чернігівської духовної консисторії про стан і подальше

впорядкування архіву» в червні 1771 р.

По указу Ея Императорского Величества в духовную Черниговскую консисторию с

Императорского разрешения ея Императорского Величества, указ Св. Синода из конторы

прошлого 1768 года сентября 15 дня под № 952 в отношении коего велено «О содержании в

добром порядке всех присутственных архивов».

Первое, в каждое место определеные архивариусы, присутствующими выбираются трезвого жития

и неподозрительные в пороках и в иных пристрастиях непримеченные.

Второе, архивы непременно в каждый год один раз в присутствии наблюдателя

освидетельствуются, ибо в противном случае за не порядочное содержание архива, тогда как и за

не смотрение надлежащие при нем архивариуса, подвержены будут по законам ответу сами они

присутствующие по мере учиненного ими в сем случае пренебрежения, и последовавшего от этого

какого либо разлада, злоупотребления, либо непорядка.

По осмотрению в архиве консистории дела имеющиеся, явилось, что они находятся в церкви

кафедральной на хорах, без описи с начала ея заведения, в великом непорядке и разбитии. Хотя же

по справке оказалось от консисторского регента Василия Рогаля 1768 года марта 10, прежде еще

состояния и получения оного указа в Консисторию, докладом было представлено тако: прежде

сего имелась в особливи устроенных каменных палатах как канцелярии, тогда и архива, в коей по

пространности всякие по канцелярии и консистории производственные дела без разбития и

смешения в кучу оных содержаные были. А по разбитии оных палат, когда перенесена оная архива

со всеми делами в церковь на хора, то ж в крайней тесноте на тех хорах определенного одного

места, тогда оная архива в крайнем находится непорядке за разбитием всех не только единковых, но и в месяцах имеющихся дел, что в скорости коего надобна дела, а иного и вовсе сыскать

невозможно в той архиве. А коле в отдаленности от канцелярии и консистории стоящей и быти на

хорах в церкви крайне не способную потому, ибо когда же надобно для ея же частых справок в той

архиве каких дел приискивать, в то время когда в церкви служение отправляют бывает, и когда

хотя же в случае когда и отправления не бывает, только вхоже в церковь для отомкнутия церкви

едва можно пономарей допроситься, а иногда же за получкою оных пономарей в монастыре и

сыскать невозможно, и за тем же в приискивании дел бывает остановка и промедление. К тому же, хотя оную архиву и можно было когда в порядочное разобрание хотя помалу дел приводить, когда

время канцеляристам поосвободится мало от дел бывает, но за вышеписанным в церковь всегда

служителей вскорости привесть невозможно.

Архиву в порядок привесть непременно надлежит, ибо пересматривать ту ежегодно

присутствующими вовсе нельзя, за неисполнение же по указу надлежит опасаться, что б не

подпасть ответу.

Определили: 1) в содержании оной архивы быть по прежнему прописанному канцеляристу

Димитрию Прожику.

2) реенту консисторскому Василию Рогалю добровольно уже труд сей на себя, что б привести

оный в порядок восприневшему, дабы тое когда возможно поскорее исполнено было потрудится.

И стараться к разбору дел ему определить кого он сам из канцелярских служителей изберет. А

избрание и определение дабы порядочно по его предписанию оную архиву разбирали, смотреть

консисторскому канцеляристу Григорию Яновскому. Предписанному канцеляристу Димитрию

Прожику токмо всякое дело в порядок приведенное пресмотря по реестру готовое в архиву

принимать. А понеже известно есть консистории, что почти все консисторские канцеляристы

определены к описе дому Архиерейского всему имуществу в силу его преосвященства приказания

3, которыя еще и поныне чинится. При том ответах по всей епархии, да сверху того и другие, его

же преосвященства, требуемые от консистории ведомости, как то:

1. О крестовых священниках;

2. О вакантовых священниках;

3. Об учащихся в школах;

4. О сиротских приходах и кто оные наблюдает;

5. О новоустроеных церквях;

6. О штрафных деньгах собираемых со священников за неучение детей в школах и по другим

причинам;

7. Об архимандритах, с какой местности и каких монастырей монашеского имеют служения, теми

приказаниями исправить должно;

8. О делах духовных протопопий.

Из за завсегдашней занятости присутствующих в консистории, и за употреблением оных

консисторских подячих к другим делам, учинити разбирание вскоре вовсе невозможно.

Для того, обо всем оном все мы признаем: об архиве начавшиеся дело и по копии указа доложить

на благорасмотрение его преосвященству. С тем притом им повелено в консисторию собиратся, как и прежде собиралися, токмо по три дня в неделю, ибо к тому что архиву разобрать, но за не

имением и за не хотением пономарей много в церкви по отомкнении медлит, того учинить

невозможно. Потому же архив в крайнем непорядке нахождением, яко он состоит в крайнем

сумнительстве, что и когда по каким ни есть случаям не по части ответу, а паче осуждением, для

того надо будет оный архив снесть с хор церкви кафедральной, порядочно разобрать и скласти в

имеющийся при самой консистории каменной комнате. Оную архиву скорее надлежит по докладу

от реента не токмо в описание, но и в новый порядок, без коего она в непорядке находится, привесть. По коему когда видно из имеющихся при оном деле записок. За последованным от

покойнаго преосвященного по докладу, о том от консистории резолюции и труд прилагаем был в

описании оной архивы, с коей давнейших десять годов, то есть с 1720 г. по 1730 г. дел перебрано, описано и в новую архиву перенесено.

Однако, оной архивы описание, когда за отбытием его, регента, в прошлом 1770 году, тогда за

умертвием покойного его преосвященого (Ляшевецького Ф. – авт.) и за воспоследовавшим с того

замешетельством, и притом за содержанием в прошлом годе кафедры и всего города через долгое

время в карантине, и поныне приостановилось, а понеже по дополненном оного указа внушении и

чиненных докладов консисториею усмотрено: 1-е, что к содержанию оной архивы и по сие время

никого не определено; 2-е. каким порядком оную архиву привесть в порядок, должного

наставления не дано.