Дубровский Петр (fb2)


Настройки текста:ДУБРОВСЬКИЙ Петро Павлович


ЕКСПРЕС-ЖИТТЄПИС, найважливіші ціхи біографії

Національний статус, що склався у світі: російський.

Письменник, перекладач, філолог.

З родини службовця. Батько, Дубровський П., – архітектор.

Народився 14 (26) червня 1812 р. в м. Чернігові Російської імперії (нині – адміністративний центр

однойменної області України).

Помер 29 жовтня (10 листопада) 1882 р. в м. Скерневіце (Польща).

Навчався в Ніжинській гімназії вищих наук (1825-1828), одній з Київських гімназій (1828-1831), закінчив Московський університет (1831-1835).

Працював викладачем Ловицького інституту молодших вчителів, Муранівського окружного

училища і Варшавської губернської гімназії (1837-1845), помічником керуючого справами (1845-1848), виконуючим обов’язки молодшого цензора (1848-1850), цензором (1850) Варшавського

цензурного комітету, викладачем Петербурзького Головного педагогічного інституту (з 1851), цензором Петербурзького цензурного комітету (1859-1862).

Екстраординарний академік Російської академії наук (1855).

Дійсний член Російського географічного товариства (1853).

Друкувався в газетах «Поголос», «Літературна газета», «Московські відомості», журналах

«Телескоп», «Зоряниця», «Kolo», «Вітчизняні нотатки», «Biblioteka Warszawska», «Вісті Академії

наук», «Москвитянин», «Російський вісник», «Cаsopis C eske ho museum», «Подунавка»,

«Московський спостерігач».

Як літератор дебютував окремим видання поеми «Остання ніч нещасного» (1832).

Потім настала черга віршів «Російська балада» (1833), «Небо» (1835), «Доххххх» (1836), статей

«Найновіша поезія поляків» (1835), «Огляд російської літератури за 1838-40-і роки» (1841).

Наш земляк – також автор наступних доробків: «Kurs praktyczny jezyka rossyjskiego» (1850),

«Порівняння обласних слів великоросів із словами польськими» (1852), «Спогади про М. І.

Глинку» (1857), «Чудові слова з якнайдавнішого пам’ятника польської писемності, Псалтиря

королеви Маргарити», «Адам Міцкевич» (обидва – 1858), «Нові матеріали до біографії

Міцкевича», «Іоаким Лелевель і його вчена діяльність» (обидва – 1859), «Спогади про В. В. Ганке»

(1861), «Польська хрестоматія» (1872-1873).

Його перу належать «Словник польсько-російський, адміністративний і судовий», «Повний

словник польської і російської мови» (обидва – 1847).

Д. переклав російською з польської статтю «Шота Руставелі» (1833), роман І. Чарториської

«Мальвіна, або Передчуття серця» (1834).

Залишилися не надрукованими роман «Так трапилося», повість «Граф Медоборський, або

Жахлива таємниця», історична сцена «Юрій Святославович».

Серед друзів та близьких знайомих Д. – Г. Державін, М. Павлов, П. Лавровський, М. Погодін, І.

Срєзнєвський, М. Глинка, П. Плетньов, О. Бичков, С. Шевирьов, Ф. Євецький та ін.


***

НАДЗВИЧАЙНО КОРИСНО

, з наукового кредо П. Дубровського

Вивчення двох мов (польської і російської – авт.) може бути надзвичайно корисним для молоді, яка вчиться, особливо тим, що таким чином вдається побачити близьку їх одна з другою

спорідненість, а у багатьох випадках відмінності лише уявні, витікаючі, головним чином, з різної

писемності, тобто слов’янської і латинської.


ПРИПУСКАВСЯ ЧИСЛЕННИХ ПОМИЛОК, з оцінки діяльності П. Дубровського П.

Хмелевським

Не відчував тонких відмінностей між спорідненими мовами – польською і російською – і

припускався численних помилок проти духу польської мови.


МРІЯВ ДУХОВНО ПОЄДНАТИ РОСІЯН І ПОЛЯКІВ, з інтернет-проекту funplanet.ru

Повернувшись з подорожі в західнослов’янські землі, Дубровський задумав видання журналу

російською і польською мовою «Денниця» або «Zutrzenka» з метою взаємного ознайомлення

слов’янських народів. Він широко дивився на слов’янську ідею, не захоплюючись, проте,

«односторонніми поглядами так званих слов’янофілів».

Деякі незгоди в переконаннях між Дубровським і польськими патріотами, малий успіх «Денниці»

в Росії, заборона її в Галичині і поступове виснаження коштів видавця скоро поклали край

журналу (1843).

Дубровський продовжував працювати в колишньому напрямі, беручи участь в російських і

багатьох слов’янських журналах.


СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЄДНОСТІ НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО, з розвідки Л. Лаптєвої «Національне

відродження: сучасний погляд»

У слов’ян, як і в решті Європи, відродження ніколи не було народним, хоча його ідеологи завжди і

дуже уміло прикривалися загальнонародними інтересами. Процесом керували окремі особи,

вихідці з верхніх прошарків суспільства, а решта суспільства була безмовною масою. «Волю

народу» насправді втілювала невелика група людей, яка вважала себе кращими представниками

нації.

...Ідея слов’янської взаємності – романтична теорія, яка виникла в декількох інтелігентських

думках і розділялася невеликою групою ентузіастів. Для практичної реалізації всі ці проекти були

абсолютно непридатні.

Гарячими прихильниками слов’янської взаємності в Росії були лише вчені-славісти – за всю

першу половину XIX століття цією тематикою займалися всього чотири професори. У 1842 Петро

Павлович Дубровський видавав у Варшаві журнал «Денниця», який був покликаний стати

спільнослов’янським органом. Незабаром видання закрилося через відсутність передплатників – в

Росії, для якої журнал перш за все видавався, його передплачувало… 12 чоловік.

У реальному житті ніякій слов’янській взаємності ніколи не було, за розмовами про неї завжди

ховалися конкретні політичні інтереси.


КНИГА ВЛАШТОВУВАЛА РУСИФІКАТОРІВ, з дослідження Я. Тазбіра «Хрестоматія перед

судом нащадків»

Укладений Т. Вежбовським підручник викликав обурення ще й тому, що в книзі для читання

Петра Дубровського, котра вийшла раніше, вступ і примітки до окремих творів давалися

виключно польською мовою, польською і російською приводилися заголовки уривків творів, які

увійшли до книги, а в кінці був польсько-російський словничок.

...В той же час вищезазначена книга для читання Петра Дубровського – ...позбавлений всякого

серйозного задуму вибір текстів, котрі розповідають про різні континенти, рослини, тварин, а

також про людські вади, тексти, за перевагою, запозичені з більш ранніх хрестоматій.

Правда, Дубровський помістив і уривки з творів Ігнація Ходзька, Казімежа Бродзінського,

Станіслава Яховича, Юзефа Коженевського, Яна Снядського, Юзефа Ігнація Крашевського,

філософа і історика мистецтва Юзефа Кремера, проте в цілому це були твори низької художньої

цінності, до того ж багато яких з них були здатні викликати у школярів нудьгу.

Не зважаючи на все це, книга для читання Дубровського до 1890 р. дочекалася цілих 11

перевидань, зокрема декілька посмертних.

..У школах апухтінської епохи дійсно прагнули вселити тим, хто навчався переконання, що

польська – лише один з діалектів російської, а не окрема мова. Таким чином, Дубровський

ідеально втілював мрії русифікаторів про підручник, в який «входили б статті польських авторів, які дружньо або принаймні не вороже ставляться до Росії».

Таємниця численних перевидань книги для читання Дубровського полягала і в тому, що підручник

Вежбовського, який повинен був з нею конкурувати, вже в першому виданні викликав

незадоволеність властей. Вони без особливих зусиль розшифрували патріотичний задум і вірно

вгадали дійсні наміри автора.

Зрозуміло, Вежбовському довелося відмовитися від текстів, які недружньо говорили про

«Москву» і росіян...

Однак ці поступки мало допомогли, оскільки Апухтін ще в листі від 15 липня 1884 р. прямо

констатував, що цей підручник прагне протягнути історію Польщі, пробуджує національні

почуття і національну гордість. У хрестоматії угледіли тексти не лише байдужі до Росії, але й

прямо їй ворожі.

В результаті на півтора десятки років довелося повернутися до підручника Дубровського, а

хрестоматія Вежбовського була вилучена з шкільного вжитку.


ПРИВЕРНУВ УВАГУ, з книги М. Тихомирова «Стародавня Москва. XII-XV ст.»

В даний час питання про походження «Задонщини» все активніше привертає до себе увагу

дослідників, тим паче, що знайдено новий список цього твору.

Особисто мені він був відомий давно за роботою над літописцями Державного історичного музею.

Новий список «Задонщини» включений до складу Новгородського 4-го літопису типу списку

Дубровського. Значення нового списку зрозуміле само собою, якщо взяти до уваги, що з відомих

списків цього твору два відносяться до XVII ст., один (неповний) – до XV ст. Наш список

середини XVI ст. найповніший і справніший, в основному схожий із списком Ундольського.

Текст «Задонщини» вставлений в літописну розповідь про Куликовську битву. Тому він і

залишався маловідомим.


ЧИТАВ МАЛОЦІКАВУ ДЛЯ МЕНЕ СТАТТЮ, з «Щоденника» О. Нікітенка

7 лютого 1859 року, субота

Вечір у Щебальського. Він живе жахливо далеко, на дачі за Нарвською заставою. Ми відправилися

туди з Дубровським.

...Уряд переляканий рухом, який у нас з деякого часу утворився. Він не хоче сидіти склавши руки, а діяти він звик одним способом – способом утримання, гніту, залякування. Він не розуміє, що

діяти означає управляти, направляти; та й зрозуміти йому важко це, тому що він не допускає до

себе ніяких здібностей і оточений непроникною стіною із слабких голів і сердець.

26 жовтня 1861 року, четвер

Лекція в університеті. Слухачів менше, ніж вчора. Засідання в Академії. Дубровський читав мало

цікаву для мене статтю про переклади біблії польською мовою.