Россолимо Григорий (fb2)


Использовать online-читалку "Книгочей 0.2" (Не работает в Internet Explorer)


Настройки текста:


РОССОЛІМО Григорій Іванович


ЕКСПРЕС-ЖИТТЄПИС, найважливіші ціхи біографії

Національний статус, що склався у світі: російський.

Невропатолог, психіатр и психолог. Фундатор дитячої невропатології; винахідник динамометра, клонографа, мозкового томографа; засновник першого Інституту дитячої невропатології і

психології на теренах Російської імперії (1911). У психіатрії існують наукові терміни «пальцьовий

сухожильний рефлекс Россолімо» і «дитячий рецидивуючий гіпертрофічний поліневрит

Россолімо».

З купецької родини. Батько, Россолімо І., – торгівець вином; син, Россолімо Н., – американський

гросмейстер з шахів, десятиразовий чемпіон Парижа.

Народився 5 (17) грудня 1860 р. в м. в Одесі Російської імперії (нині – адміністративний центр

однойменної області України).

Помер 29 вересня 1928 р. в м. Москві СРСР (нині – столиця РФ). Похований на Новодівочому

цвинтарі.

Закінчив Одеську класичну гімназію (1879), медичний факультет Московського університету

(1884).

Працював ординатором (1884-1890), директором (1890-1911) нервової клініки московської

Новокатерининської лікарні, приват-доцентом кафедри нервових хвороб Московського

університету (1889-1911), директором Інституту дитячої невропатології і психології (1911-1917), завідуючим кафедрою Московського університету (1917-1928).

Член Римської медичної академії наук.

Член Паризького товариства психіатрів.

Член Німецького товариства невропатологів.

Член Філадельфійського товариства невропатологів.

Почесний член Естонського неврологічного товариства.

Член Президії Міжнародного бюро з психотехніки.

Один з організаторів і голова Московського товариства невропатологів і психіатрів (1890).

Ініціатор видання журналів «Психологія і діти», «Журналу невропатології і психіатрії ім. С. М.

Корсакова».

Спеціалізувався з проблем вікової і експериментальної психології, патопсихології,

психоневрології, фізіології, дефектології.

Створив систему психодіагностичних тестів, які назвав психологічними профілями.

Друкувався в часописах «Питання невропсихічної медицини», «Педагогічне товариство»,

«Товариство невропатологів і психіатрів», «Журнал невропатології і психіатрії ім. С. М.

Корсакова», «Сучасна психіатрія».

Як учений дебютував дослідженням «Експериментальне дослідження з питань про шляхи, які

забезпечують чутливість і рух в спинному мозку» (1887).

Потім настала черга наступних доробків: «Страх і виховання» (1887), «Експериментальний метод

при вивченні нервових і душевних хвороб» (1893), «Хірургічне втручання при кісті мозку» (1894),

«Результат трепанації при пухлині мозку» (1897), «До патології спінальних рефлексів», «Погані

звички і боротьба з ними» (обидва – 1902), «До питання про душевні катастрофи в юнацькому

віці» (1903), «План дослідження дитячої душі» (1906), «Пальцьовий рефлекс (сухожильний

рефлекс пальців ноги)», «Про ненормальні елементи в характері дитини» (обидва – 1907),

«Експериментально-психологічне дослідження хворих і тих, хто вчиться», «План дослідження

дитячої душі в здоровому і хворобливому стані» (обидва – 1909), «Методика психологічних

профілів», «Загальна характеристика психологічних профілів» (обидва – 1910), «Короткий метод

дослідження розумової відсталості», «Психологічні профілі дефективних дітей» (обидва – 1914),

«Психологічні профілі. Кількісне дослідження психічних процесів в нормальних і патологічних

станах» (1917), «Дані психопатології в питанні про сумісне виховання» (1919), «План дослідження

дитячої душі» (1922), «Підручник нервових хвороб» (1923), «Неврологія і психотехніка» (1926),

«Курс нервових хвороб» (1927), «Експериментальні дослідження психомеханіки за

індивідуальними масовими методами» (1928).

Усього по собі залишив понад 100 наукових праць.

Ім’я нашого земляка присвоєно одній з московських вулиць (1961).

Серед друзів та близьких знайомих Р. – А. Чехов, Л. Толстой, С. Корсаков, О. Кожевніков, К.

Станіславський, В. Кащенко, А. Грибоєдов, І. Левітан та ін.


***

БУТИ ГІДНИМИ ДОВІРИ

, з професійного кредо Г. Россолімо

Бути не тільки озброєними повним науковим арсеналом сучасної медицини, але й з’явитися перед

хворим у всеозброєнні вищих якостей людини, гідної довіри, сильної волею, доброї серцем, повної

благородних прагнень і навченої життєвим досвідом.


ЧЕХОВ РОЗРЕГОТАВСЯ, зі спогадів Г. Россолімо

Я розповів про свої пригоди Чехову, який від душі розреготався, і з тих пір він остаточно залишив

думку про академічну кар’єру.


ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВИЗНАННЯ, з кореспонденції Н. Даниличевої «Россолімо Григорій Іванович»

Особливу царину його діяльності складали дослідження психіки хворих дітей і дітей з

відхиленням в поведінці. Він розробив програму спостережень за дітьми, першу на той час і одну з

найвизначніших в загальноєвропейському масштабі.

На власні засоби Россолімо створив перший в світі Інститут дитячої психології і неврології, переданий ним в дар Московському університету... В Інституті вивчалася дитина з усіх боків: як з

боку психіки і поведінки, так і з боку соматики і нервової системи. Россолімо встановив, що у

дітей з відхиленням в поведінці спостерігається пряма залежність з рівнем розвитку психічних

функцій.

Прагнучи мати цілісну картину особи дитини, розробив метод «психологічного профілю», що

принесло йому світову популярність.

...Для дітей молодшого шкільного віку з метою орієнтування в їх розумовому розвитку Григорій

Іванович розробив серію завдань під назвою «Короткий метод Россолімо». Для дітей дошкільного

віку була створена особлива система завдань: «Метод елементарних уявлень професора

Россолімо».


ЗАПРОПОНУВАВ НОВУ ФОРМУЛУ, з «Психологічного словника»

З метою діагностики індивідуальних психічних властивостей розробив методику їх кількісної

оцінки, що дає цілісне уявлення про особу. Виділив одинадцять психічних процесів, які у свою

чергу розбивалися на п’ять груп: увага, сприйнятливість, воля, запам’ятовування, асоціативні

процеси (уява, мислення). По кожному з цих процесів пропонувалися завдання, залежно від

виконання яких оцінювалася за певною шкалою «сила» кожного з процесів. Сума позитивних

відповідей позначалася відповідною точкою графіку; з’єднання крапок давало «психологічний

профіль» індивіда. Завдання варіювалися за категоріями випробовуваних (для дітей, дорослих

інтелігентних, дорослих неінтелігентних).

Россолімо запропонував також формулу перекладу профілів з графічної мови на математичну.

Спираючись на цю методику, розробляв питання про типи психічних індивідуальностей, розумову

відсталість, діагностики патологічних симптомів, що стосуються сфери психіки.


ЩО НЕ ВІЗЬМИ, УСЕ – ВПЕРШЕ, з нарису Є. Кузьмінської-Поліхроніді «Россолімо Григорій

Іванович»

Він став піонером нейрохірургічних методів лікування, вперше застосував люмбальну пункцію, описав «пальцьовий сухожильний рефлекс», який є надійною ознакою поразки пірамідних шляхів.

Одним з перших став активно використовувати психологічні методи дослідження в неврологічній

клініці. Винайшов ряд цінних приладів, які зробили доступним кількісне вимірювання клінічних

симптомів.

...Завдяки Россолімо в клініці нервових хвороб було розгорнене перше в Європі дитяче відділення, яке стало базою виховання невропатологів.


ДЛЯ КОСМІЧНОЇ МЕДИЦИНИ, з репортажу М. Яровінського «Вулиця Россолімо. Імена

медиків в історії Москви»

Створені ученим методи експериментально-психологічного дослідження дітей, рефлекс Россолімо

в діагностиці нервових захворювань, неврит Россолімо – поняття, відомі із студентської лави

кожному невропатологові, психологові, психіатрові. А хто не вимірював силу кисті за допомогою

динамометра конструкції Россолімо? Це далеко не єдиний прилад, сконструйований ученим для

дослідження різних функцій людського організму.

...Григорій Іванович, вже будучи відомим ученим, мріяв працювати разом з Антоном Павловичем

в університеті. Проте, щоб отримати право на читання лекцій, Чехову необхідний був ступінь

доктора медицини, а для цього потрібно було захистити дисертацію. Г. І. Россолімо запропонував

деканові медичного факультету розглянути як дисертацію чеховський «Острів Сахалін». Але це

означало б офіційне визнання крамольної книги! Відповіддю декана на цю пропозицію було

красномовне мовчання.

...Россолімо консультував і лікував хворих, писав статті для енциклопедії, читав лекції студентам, редагував наукові журнали.

Реввоєнрада країни висловила йому особливу подяку за розробку методів обстеження авіаторів, бійців Червоної Армії. До речі, вони застосовуються і нині в космічній медицині.


ШИЮ СТОЛИПІНУ ЗЛАМАВ РАСПУТІН, з роману В. Пікуля «Нечиста сила»

У глибокій таємниці з Москви викликали досвідченого невропатолога Григорія Івановича

Россолімо – щонайосвіченішу людину, близького друга Чехова, Станіславського і Левітана.

Він потім розповідав, що там відбувалося:

– Я знайшов імператрицю в стані тваринного жаху. Вона, яка до цього ніколи мене не бачила, заходилася цілувати мені руки! Нікого не впізнавала, постійно ридала. Просила, щоб я повернув їй

сина... Нісенітниця якась! Адже спадкоємець перебував у сусідній «ігровій» залі.

Я зажадав видалення хворої із звичної для неї обстановки. Наполягав на клінічному утриманні.

«Що це означає? – обурився Миколка. – Чи не хочете ви, щоб я посадив її в бедлам?»

Мене вигнали. Потім царицю таємно вивозили до Німеччини, яка впливала на її психіку

благотворно. А незабаром з’явився і Гришка Распутін, після чого допомога медицини вже не

знадобилася. Я лікар-психіатр, все-таки, як-не-як, професор медицини...

Я далекий від містики, проте навіть я вимушений визнати, що цей темний мужик мав чималу силу

навіювання. У ньому була якась особливість, котра владно паралізувала волю не лише жінок, а

іноді впливала навіть на міцних чоловіків.

Я знаю, що Столипін впливові Гришки не піддався. Він став його ворогом і на цьому зламав собі

шию...


ПРОТОТИП ХУДОЖНІХ ПЕРСОНАЖІВ, з статті «Дорогий Григорію Івановичу» на

ap.altairegion.ru

Россолімо вважають одним з прототипів Стравінського, персонажа булгаковського «Майстра і

Маргарити», професора, директора психіатричної клініки.

Багато літературознавців також переконано, що Равіно, прізвище доктора, який очолював клініку в

«Голові професора Доуеля» письменника-фантаста Олександра Бєляєва, – не що інше, як похідне

від Россолімо.