Кравчук Михаил (fb2)
КРАВЧУК Михайло Пилипович


ЕКСПРЕС-ЖИТТЄПИС, найважливіші ціхи біографії

Національний статус, що склався у світі: радянський.

Математик. У математиці існують наукові поняття «q-багаточлени Кравчука», «q-функції

Кравчука», «осцилятори Кравчука», «ряди Кравчука».

З селянської родини. Батько, Кравчук П., – землемір.

Народився 27 вересня (10 жовтня) 1892 р. в с. Човниця Волинської губернії Російської імперії

(нині – Ківерцівський район Волинської області України).

Загинув 9 березня 1942 р. в одному з сталінських концтаборів на сибірській Колимі. Місце

поховання невідоме.

Закінчив Луцьку гімназію (1910), фізико-математичний факультет Київського університету св.

Володимира (1910-1914), аспірантуру (1915-1918).

Працював викладачем Київського народного університету (1920-1934), завідувачем відділом

Інституту математики Всеукраїнської академії наук (1934-1938).

Член Всеукраїнської академії наук (1929).

Член Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові, математичних товариств Франції, Німеччини, Італії.

Дебютував низкою робіт ще за часів студентства.

Потім настала черга доробків: «Простір, час, матерія», «Сучасний атомізм», «Математична наука

на Україні», «Вплив Ейлера на дальший розвиток математики «, « Математика та математики в

Київському університеті за сто років», «Вступ до вищої математики», «Вибрані питання з основ

аналізу нескінченно малих», двотомного «Застосування способу моментів при розв’язанні

диференційних рівнянь.

Серед них – оригінальні роботи з алгебри, теорії функцій, теорії диференціальних та інтегральних

рівнянь, теорії ймовірностей, математичної статистики. Вони сприяли активному застосуванню

варіаційних методів у різних галузях прикладної математики і фізики.

К. написав низку цінних робіт з історії математики, з методики її викладання, підручників для

вузів, навчальних програм для вищої і середньої шкіл.

Значний внесок вніс у розвиток української математичної термінології. Під його безпосереднім

керівництвом працівники Інституту української наукової термінології склали тритомний

математичний словник.

Організатор першої в Україні й однієї з перших у СРСР математичної олімпіади школярів (1935).

Займався теорією квадратичних форм, матриць і визначників, теорією чисел, тобто, тим, що має

безпосереднє відношення до комп’ютерів.

Фірми США і Японії довгий час використовували так звані «ряди Кравчука» у виробництві

телевізійної апаратури.

Всього перу нашого земляка належить понад 180 наукових публікацій.

К. відмовився свідчити на сфабрикованому судовому процесі над членами Спілки визволення

України (1930), за що незабаром й поплатився.

За звинуваченнями в належності до «буржуазно-націоналістичної організації, яка сповідує терор»,

«антирадянську націоналістичну діяльність на науково-педагогічному фронті» і «створення

націоналістичної групи в Інституті математики Академії наук» заарештовано і засуджено до

позбавлення волі на 20 років (1938).

Коли дружина ворога народу» з донькою Наташею повернулася з евакуації, їй дозволили зайняти

лише одну, найменшу, кімнату… у власній квартирі.

Посмертно реабілітований (1956), поновлений в членах НАН України (1992).

Погруддя нашого земляка встановлені на території Київського політехнічного інституту, а також в

селі Човниця Волинської області біля школи, в якій він вчився. Тут відкрита кімната-музей.

Засновано на Волині і премію ім. М. Кравчука (2002).

В Україні щорічно проходить міжнародна конференція, присвячена його пам’яті.

Прийнято рішення одну з нових вулиць в Дарницькому районі столиці назвати ім’ям видатного

вченого.

Сторічний ювілей з дня народження нашого земляка відзначила ЮНЕСКО (1992).

Письменник М. Сорока видав роман «Михайло Кравчук».

Знято документальний фільм «Голгофа академіка Кравчука» (автор сценарію – М. Сорока, режисер – О. Рябокрис, науковий консультант – Н. Вірченко).

Серед друзів та близьких знайомих К. – А. Кримський, С. Корольов, В. Левицький, О.

Сморгожевський, Ф. Трікомі, Т. Леві-Чівіта, М. Зеров, М. Заріцький, Ж. Адамар, Д. Гільберт, А.

Люлька, І. Погребинський, П. Бондаренко, П. Майнагашев, Р. Курант, Д. Атанасов та ін.


***

ЄДИНА ЛЮБОВ

, з життєвого кредо М. Кравчука

Моя любов– Україна і математика.


ОСЕРЕДОК СВІТОВОГО ЗНАЧЕННЯ, з наукового кредо М. Кравчука

Ми маємо право і підстави сподіватися в ближчому майбутньому таких наукових математичних

кадрів, що зроблять нашу (українську – авт.) математичну школу осередком світового значення.


ЗА ЙОГО УЧАСТІ, з характеристики М. Кравчука при висуненні в дійсні члени академії

Майже жодне явище в створенні математичної науки не сталося без його участі,… ані закладалися

перші українські школи в місті і по селах, перші курси, перші українські університети (народний і

державний),…, ані утворювалася математична термінологія або наукова мова…–